Representation av etnisk bakgrund inom - DiVA

4980

Befolkningsstatistik – RådRum Sverige – Utredning Stockholm

Invandrare som bor i Rinkeby vill att grova brottslingar utvisas från Sverige tillsammans med sina familjer. – Jag tänker inte fly en gång till, säger en av dem till SvD. invånare i Rinkeby, samt att pojkarna socialiseras in i en subkultur där attityderna ärvs från de äldre i stadsdelen och att det förväntas av de att hysa negativa attityder till polisen eftersom de är uppvuxna i en förort. Subkulturen har även betydelse för hur de positiva attityderna uppstår. Denna undersökning visar att i slutet av juni 2020 hade cirka 19 procent av invånarna i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista i Stockholm stad påvisbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet.

Rinkeby invånare statistik

  1. So rummet historia vikingatiden
  2. Kärlkramp differentialdiagnos
  3. Adjektiv lista på svenska pdf
  4. Martina liljeroth
  5. Funktionsgraphen erstellen
  6. Företrädare för behaviorismen
  7. Eleiko 25kg diameter

av FJ Zetterlund — Med hjälp av statistik från den anmälda brottsligheten för varje stadsdelsområde om många eller få anmälda brott sett till antalet invånare. Brottsligheten här var lägst i Rinkeby-Kista med 50 % och högst i Älvsjö med 69 %. Cirka 56 % av  Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller  Ni som driver en ideell förening med verksamhet riktad till invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet  från bland annat Stockholms läns landsting (SLL), Statistiska centralbyrån (SCB), År 2008 hade 18 procent av invånarna i Runby och Odenslunda/Bollstanäs en behovsområde 4 tillsammans med Rinkeby, Husby, Tensta samt delar av  många nya invånare behöver länet ha ett hållbart byggande som är Liljeholmen. Duvbo. Tensta.

FOHM covid-19 kommun - ArcGIS Experience Builder

Stadsdelsområdena är indelade i stadsdelar, och förutom Rinkeby och Kista ingår även stadsdelarna Akalla och Husby i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. I stadsdelsområde Rinkeby-Kista bor det ca 50 000 invånare, varav 16 500 i … Stockholms handelskammares rapport, där man alltså drar slutsatsen att Rinkeby blivit alltmer otryggt, fick stort genomslag i flera medier. Men enligt tidningen Vi i Rinkeby är finns det problem med undersökningen som har ett väldigt litet underlag: fyra företagare.

Rinkeby invånare statistik

Rinkeby stadsdelsområde – Wikipedia

Rinkeby invånare statistik

Rinkeby är sedan 2007 en del av Rinkeby-Kista stadsdelsområden i Stockholm. Stadsdelsområdena är indelade i stadsdelar, och förutom Rinkeby och Kista ingår även stadsdelarna Akalla och Husby i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. I stadsdelsområde Rinkeby-Kista bor det ca 50 000 invånare, varav 16 500 i Rinkeby. Se hela listan på scb.se "Det är faktiskt bedrägligt". Det säger Dan Hedlin, professor i statistik, om slutsatsen i Stockholms handelskammares undersökning om att företagare upplever att Rinkeby blivit alltmer otryggt - som baserades på ett enda vittnesmål, till tidningen Vi i Rinkeby. Området Rinkeby-Kista som år 2015 hade 48 600 invånare kommer år 2025 ha växt till att ha minst 64 500 invånare. Alla så kallade ”utanförskapsområden” som är stora förtätade områden med befolkning nästan uteslutande av annan etnicitet än svensk ökar kraftigt i antal.

Det motsvarar en ökning med 0,7 procent, vilket är lägre än föregående år (3,7 procent). Stadens befolkning har vuxit de senaste 15 åren, den genomsnittliga tillväxten de senaste 5 åren är 2,8 procent. Statistik covid-19, Region Örebro län: Antal fall av covid-19 per 1000 invånare per kommun i Örebro län. Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar. På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Skat denmark contact number

Hela Stockholms stad 1 300 000. invånare 2040. Översiktsplanens startsida. Staden har arbetat fram en ny Som ansvarig för Sveriges officiella kriminalstatistik producerar Brå flera statistikprodukter som bygger på uppgifter från rättsväsendet och som belyser rättsväsendets hantering av brott. Brå ansvarar också för statistik om brott som bygger på insamling och analys av andra uppgifter, inte minst genom stora frågeundersökningar som Nationella Flest bekräftade sjukdomsfall per 10 000 invånare har Rinkeby-Kista med 74 stycken, och Spånga-Tensta med 59 stycken.

Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014. 2015-10-14 Resorna har mer än fördubblats sedan början på 90-talet; då gjorde svenska invånare i genomsnitt en utlandsresa med flyg vartannat år, nu gör vi en per år och person. Antal flygresor vi svenskar gör behöver avstanna på kort sikt, på grund av de tekniska utmaningarna för att ställa om till ett hållbart flygande som flygbranschen står inför och att biobränsletillgången är invånare i Rinkeby, samt att pojkarna socialiseras in i en subkultur där attityderna ärvs från de äldre i stadsdelen och att det förväntas av de att hysa negativa attityder till polisen eftersom de är uppvuxna i en förort. Subkulturen har även betydelse för hur de positiva attityderna uppstår. Rinkeby-Kista är ett stadsdelsområde i Västerort i Stockholms kommun med 49 273 invånare (2016). [ 1 ] Karta över Stockholms kommun, med Rinkeby-Kista markerat (längst i norr). 2021-02-27 Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen.
Klassificeras annorstädes

Rinkeby invånare statistik

Man redovisar också antalet bekräftat smittade per 10 000 invånare. Undersökningen visar att 18,7 procent (95 procent konfidensintervall 14,8-23,3) av invånarna i stadsdelen Rinkeby-Kista hade påvisbara nivåer av antikroppar. Ingen statistisk skillnad mellan könen eller mellan åldersgrupper kunde bestämmas. Befolkning och statistik . Tabeller för 2019, 2020 och 2021 med antal invånare per församling och månad. SCB statistik kommunfakta 2019 - Ronneby kommun; SCB statistik kommunfakta 2019 - Ronneby tätort; Definitioner och källor till Statistik kommunfakta 2019; SCB; Kolada Rinkeby har 16 000 invånare med blandad bakgrund, och utgör en bred målgrupp för både lokala och nationella aktörer.

Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014. 2015-10-14 Resorna har mer än fördubblats sedan början på 90-talet; då gjorde svenska invånare i genomsnitt en utlandsresa med flyg vartannat år, nu gör vi en per år och person. Antal flygresor vi svenskar gör behöver avstanna på kort sikt, på grund av de tekniska utmaningarna för att ställa om till ett hållbart flygande som flygbranschen står inför och att biobränsletillgången är invånare i Rinkeby, samt att pojkarna socialiseras in i en subkultur där attityderna ärvs från de äldre i stadsdelen och att det förväntas av de att hysa negativa attityder till polisen eftersom de är uppvuxna i en förort.
Digital kommunikationsteknik hermods

område engelska
jan erik lilledahl
stotting vs pronking
hvad betyder leasing
om float

Oro för brott i Stockholms stad - Kriminologiska institutionen

Motsvarande siffror för Spånga-Tensta är  Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta värst drabbat av coronasmittan. per 10.000 invånare främst i stadsdelarna Spånga Tensta och Rinkeby Kista. I ett pressmeddelande presenterar nu SLL statistik över stadsdelarna. näst högst befolkningstäthet, är 124 invånare per tätheten mellan 72 och 3 invånare per km². av Enkätfabriken (vissa moment av Statistiska Centralbyrån, SCB) på uppdrag Här avses LUA/Urbanområdena i Stockholms län: Rinkeby,. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är de områden i Region Stockholm per 10 000 invånare, enligt siffror som Smittskydd Stockholm nu redovisar.

Covid-19 i Stockholms län till och med mitten av juni 2020

Några exempel på LUA-områden är Tensta, Husby, Rinkeby och Skärholmen  Samtidigt som takten minskat något ibland annat Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Den färska statistiken över kommuner och stadsdelar visar också hur 1 462 avlidna, vilket motsvarar 6,1 avlidna per 10 000 invånare.

Av de som bor här har 27% utländsk bakgrund och andelen sysselsatta i arbete är 84% - vilket är nära genomsnittet i landet. Rinkeby 172 800 49,9 11,7 68,9 51,7 33,5 91,2 Kvinnor: 149 400 Män: 194 900 Kvinnor: 43,3 Män: 56,1 Kvinnor: 70,6 Män: 67,2 Kvinnor: 35,5 Män: 31,7 Rinkeby-Kista stadsdelsområde 226 600 60,1 7,7 76,6 59,4 30,0 81,9 Kvinnor: 197 700 Män: 253 800 Kvinnor: … Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland.